leftรหัสนักศึกษา  

                             

คำแนะนำ

       1. กรณีเข้าตรวจสอบเกรด กรอก รหัสนักศึกษาที่เป็นตัวเลข 10 หลัก เท่านั้น
       2. กรณีนักเรียน-นักศึกษา มีปัญหาเรื่องผลการเรียนติดต่อได้ที่
งานทะเบียน
       3. เส้นทางการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติมได้ที่


ติดต่อสอบถาม
shadow
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๓ ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
โทร ๐๓๒-๓๓๗๒๒๘ ๐๓๒-๓๓๘๕๔๔ โทรสาร ๐๓๒-๓๓๗๔๗๗ E-mail : itc_rat@hotmail.com
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ผู้เยี่ยมชม